Zájazd ŽNO – židovský cintorín v Úsove

V rámci nášho zájazdu sme navštívili aj prekrásny židovský cintorín v Úsove (i keď slovné spojenie prekrásny cintorín sa môže zdať zvláštne, ale posúďte sami podľa priložených fotografií, či tomu nie je tak).

Informačná tabuľa pri vstupe na cintorín nás informuje, že cintorín bol založený v polovici 17. storočia a najstarší dochovaný náhrobok je z polovice 18. storočia. Ide o veľmi vzácny cintorín s náhrobkami barokového a klasicistického typu s výzdobou ovplyvnenou ľudovým umením.

Za fotografie ďakujeme Jurajovi.