Žilinský židovský cintorín na webe

Naši izraelskí priatelia nás upozornili, že na webe sa objavil článok mapujúci žilinský židovský cintorín (článok sa otvorí po kliknutí na hrubo označené slovo „článok“ v tejto prvej vete).  Autorka článku navštívila cintorín v máji 2017 a na základe dvoch mapiek hrobov, ktoré sú umiestnené pri vstupe do Ceremoniálnej haly, vypracovala zoznam hrobov, resp. pochovaných na cintoríne.  Tento zoznam je uvedený priamo na jej stránke a zároveň je priložený link na excelovský súbor s týmto zoznamom, kde je možné s ním ďalej pracovať (primárne je zoznam usporiadaný v exceli do dvoch hárkov a to podľa abecedy priezvisk pochovaných a podľa umiestnenia hrobového miesta). V článku autorka upozorňuje aj na možné chyby v jej zozname, ktoré vyplývajú z rôznych faktorov.

V spojitosti s týmto článkom by sme chceli ešte upozorniť, že ŽNO Žilina pred približne desiatimi rokmi urobila podrobný prieskum cintorína, v rámci ktorého bol urobený zoznam pochovaných a aj fotodokumentácia všetkých hrobov.