ŽNO v médiách

 Židovská náboženská obec Žilina v médiách

Hebrejské nápisy v Žiline

Ak pozorne prechádzame mestom, môžeme nájsť okrem slovenských nápisov aj nápisy v iných jazykoch. Nemecké, maďarské, latinské i hebrejské. Hebrejské nápisy, ale aj iné pamiatky, nám v Žiline zanechala počtom bohatá židovská komunita, ktorá tu v minulosti žila.

Hebrejské nápisy v Žiline

 Tryzna z 27.júna 2009

Každoročná spomienka na obete holokaustu a stretnutie rodákov, ktorých viažu so Žilinou rôzne spomienky, sa konali 27. – 28. 6. 2009. Ani hospodárska a finančná kríza neodradili mnohých, od Izraela až po Kanadu, od účasti na stretnutí a spomienkovej slávnosti.

Web stránka mesta Žilina
Žilinský večerník
Denník sme

Žilinčania, ktorí zachránili dievča pred Osvienčimom

Dnes patrí medzi známe skutočnosti, že počas druhej svetovej vojny prebehlo prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie Židov. Viaceré židovské rodiny sa však pred tragickým osudom podarilo zachrániť. Podľa vyjadrenia Pavla Frankla, predsedu Židovskej náboženskej obce Žilina, „aj v Žiline a okolí sa podarilo počas holokaustu uchrániť časť ľudí, ktorí boli rasovo prenasledovaní. Osobám, ktoré zachránili životy židovských spoluobčanov udeľuje Štát Izrael a Pamätník holokaustu – múzeum Yad Vashem štátne vyznamenanie „Spravodlivý medzi národmi“. Mená všetkých vyznamenaných sú uvedené aj v zozname, ktorý je vystavený v Múzeu židovskej kultúry v Bratislave. V minulom aj tomto roku bolo ocenených desať záchrancov zo Slovenska, ktoré je v prepočte na počet obyvateľov najväčším nositeľom najvýznamnejšieho vyznamenania Izraela.“

Žilinčania, ktorí zachránili dievča pred Osvienčimom

 Tryzna z 29. júna 2008

Ako každoročne, tak aj tento rok, Židovská náboženská obec v Žiline zorganizovala stretnutie rodákov, ktorí sú, alebo boli, nejakým spôsobom spätí so životom Židov v Žiline. Stretnutie sa začalo už popoludní v sobotu 28.6.2008 o 16. hodine besedou o knihe o histórii Židov v Žiline a krátkym kultúrnym programom v bývalej ortodoxnej synagóge na Dlabačovej ulici.

Rádio7
Web stránka mesta Žilina
Žilinský večerník
My žilinské noviny

Prví o hrôzach Oswienčimu informovali Slováci

Denník Sme a Žilinský večerník uverejnili články o utečencoch z KL Oswienčim, ktorí sa po strasti plnej ceste dostali až do Žiliny. Ako prví informovali svet o hrôzach, ktoré sa diali za bránami koncentračného tábora Oswienčim. Celý článok nájdete na :

Prví o hrôzach Oswienčimu informovali Slováci (Sme)
Svetoznáma správa o hrôzach Osvienčimu vznikla v Žiline (Žilinský večerník)

Slovenský tenista židovského pôvodu – Ladislav Hecht

Ladislav Hecht (* 31. august 1909, Žilina – † 27. máj 2004, New York) bol slovenský tenista židovského pôvodu. V medzivojnovom období patril medzi najúspešnejších európskych tenistov, v roku 1941 sa dostal do svetovej desiatky najlepších tenistov. Celý článok nájdete na :

Ladislav Hecht

O synagógu má záujem aj kórejská komunita

Kinu Centrum končí zmluva, majiteľ hľadá zmysluplné využitie O budovu synagógy v našom meste, ktorej vlastníkom je Židovská náboženská obec v Žiline, prejavila záujem aj kórejská komunita, ktorá má záujem zriadiť tu svoje kultúrne centrum a zrejme i svätostánok. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline hovorí, že už dlhšie hľadajú spôsob zmysluplného využitia tohto objektu. V súčasnosti tu sídli kino Centrum, ktorému koncom tohto roka končí zmluva o prenájme.

Neologická Synagóga v Žiline

Objavovanie Žiliny a okolia

Vzdelávací cyklus pozostával zo seminára a interaktívnych prehliadok, bezprostredne súvisiacich s prezentovanými témami. Ing. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline, na seminári i v rámci interaktívnej prehliadky na židovskom cintoríne oboznámil zúčastnených s históriou a osudmi Židov v Žiline, p. Alica Muchalová previedla záujemcov Múzeom židovskej kultúry a zaujímavým spôsobom priblížila židovskú kultúru a náboženstvo. Celý článok nájdete na :

Objavovanie Žiliny a okolia.