Objednávka kníh

Spôsob platby/Form of payment

Dobierka (Iba Slovensko/Only Slovakia): *Platba Prevodom/Bank Transfer: **

* Tovar bude odoslaný po spracovaní objednávky
** Tovar bude odoslaný po prijatí platby/ Shipment after receiving money

Spôsob doručenia/Shipping

Obyčajná pošta/Regular mailPrioritná pošta/Priority mailKuriér/Courier (UPS,DHL...)

Všeobecné podmienky dodania: Cena dodávky je cena knihy (Židia v Žiline – 17 €, Židia
v Žiline – osobnosti – 11 €, Židia v Žiline – cintorín – 15 €, Tikot židovských hodín alebo po
holokauste k dnešku – 15 €) + balné a poštovné. Výška balného a poštovného závisí od spôsobu doručenia zásielky, počtu objednaných kníh a miesta určenia. Celková výška balného a poštovného bude oznámená objednávajúcemu po odoslaní pred-objednávky. Pri objednávke platenej bankovým prevodom bude mail obsahovať aj bankové spojenie a variabilný symbol pre identifikáciu platby. V prípade súhlasu a záväznom potvrdení objednávky bude tovar zaslaný do 24 hodín okrem soboty a nedele, v prípade dobierky respektíve okamžite po prijatí platby na uvedenom účte.

General conditions of shipment: Cost of the shipment is cost of book (Židia v Žiline – 17 €, Židia
v Žiline – osobnosti – 11 €, Židia v Žiline – cintorín – 15 €, Tikot židovských hodín alebo po
holokauste k dnešku – 15 €) + packaging and mail cost. Costs for packaging and shipping vary according to the way of shipment, number of the books ordered and place of shipment. Total amount for packaging and shipping will be calculated and sent together with bank account information to the purchaser, after receiving pre-confirmation of order. After final approval of the order and its total cost, the book will be sent immediately (excluding Saturday and Sunday) after receiving payment on the given account.