Judaizmus

 JUDAIZMUS


Čo je to judaizmus?

 

[… judaizmus]

Na otázku, čo je to judaizmus, by veľa ľudí, či už židov alebo nežidov, okamžite odpovedalo, že je to náboženstvo. Náboženstvo praktizované židmi. Je vyznavač judaizmu potom automaticky žid, alebo Žid? Zložitá otázka a ešte zložitejšia odpoveď, nehovoriac o tom, že ju možno vidieť z rôznych uhlov pohľadu.

V prvom rade je dôležité nezamieňať si judaizmus so „židovstvom“, aj keď v hebrejčine samotné slovo judaizmus tento význam má. Judaizmus je bez pochýb náhľad na svet, súpis pravidiel ako žiť svoj život a deklarácia základov viery. Judaizmus môžeme nazvať aj náboženstvom, lebo judaizmus náboženstvom aj naozaj je. Je to najstaršie z Abrahámovských náboženstiev. Na druhej strane, byť vyznavačom judaizmu ešte neznamená byť Židom a naopak sú Židia, ktorí majú výhrady voči judaizmu ako náboženstvu a žijú sekulárny život.

Je potom judaizmus kultúra, spôsob života? Ak by sme sa pozerali na judaizmus z pohľadu židovského jedla, židovskej hudby, niektorých zvykov, sviatkov, spôsobu obliekania, mohlo by sa to tak zdať. Áno, všetko toto je súčasťou judaizmu, ale bez teologickej časti nedostaneme komplexný obraz toho, čo vlastne judaizmus je.

Je to ako v známej židovskej anekdote, v ktorej sa pýtame, prečo Židia na každú otázku odpovedajú ďalšou otázkou, a v ktorej odpoveď znie: „A prečo nie?“. Podobne na otázku: „Čo je to judaizmus?“ môžeme odpovedať: „Máš pravdu, čo je to judaizmus?“.