Súčasnosť

Koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia bolo v meste okolo 150 Židov a Židovská náboženská obec, aj keď s problémami, ale stále ešte dodržiavala tradície predkov.

Nová synagóga na Kuzmányho ulici v Žiline (súčasnosť)

Poslednou veľkou ranou pre žilinskú židovskú komunitu bola emigrácia väčšiny mladej generácie v rokoch 1968 a 1969. Počet členov sa znížil pod 100 a boli nimi v prevažnej miere dôchodcovia.

V roku 1987 sa prestali vykonávať bohoslužby. Bolo to pre havarijný stav Malej ( bývalej Ortodoxnej ) synagógy, a tiež preto, že zomreli poslední členovia obce, ktorí ich boli schopní viesť.

Čiastočné oživenie činnosti náboženskej obce nastalo po roku 1989. Postupne bol upravený cintorín, na ktorom boli postavené a vyrovnané stovky popadaných, zvalených a naklonených náhrobných kameňov.

Pravidelným mesačným kosením celej plochy cintorína sa odstránila divo rastúca vegetácia a dnes žilinský židovský cintorín patrí k najlepšie udržiavaným na Slovensku.

Po oprave bolo v Ortodoxnej synagóge v roku 1996 zriadené malé múzeum – Expozícia judaík.

Ortodoxná synagóga v Žiline (súčasnosť)

Okrem pravidelnej tryzny na počesť padlým v II. svetovej vojne sa deň pred tryznou uskutočňuje stretnutie rodákov, ktorého sa každoročne zúčastňuje viac ako 100 rodákov zo všetkých kútov sveta. Okrem toho sa členovia obce ešte schádzajú na spoločnej oslave sviatkov Chanuka a Pesah.

V roku 2004 bol, aj za prítomnosti prezidenta SR, odhalený pamätník, ktorý postavilo mesto Žilina na mieste bývalého zberného tábora (koncentračného strediska ako znel dobový názov ). Z tohto tábora počas vojnovej Slovenskej republiky, od marca do apríla v roku 1942, deporotvali viac ako 18.000 Židov do nacistických vyhladzovacích koncentračných táborov.

Pamätník „Cesta bez návratu“ v Žiline

Obec sa stará aj o svojich najstarších členov, pričom spolupracuje s inými židovskými organizáciami pri zaisťovaní a garantovaní ich pokojnej staroby. Náboženský život sa však nepodarilo obnoviť a súčasný počet členov, okolo 50 ľudí, žiaľ nedáva veľkú nádej na znovupovznesenie kedysi prekvitajúceho židovského etnika v Žiline.