Židovský humor

Židovský humor

Kde sa vzal židovský humor

Humor sa stal pre Židov v akejkoľvek situácii taký typický, že sa začal nazývať humorom židovským. Prežívať ťažké chvíle života, na ktoré sú tie životy židovské mimoriadne bohaté, sa dá jednoduchšie so smiechom, keď už nie na perách, tak aspoň na duši. Taký presne židovský humor je. Vedieť sa smiať sám sebe a svojej často nezávideniahodnej situácii, vypestoval v Židoch špecifický zmysel pre humor.

Židovský humor je prevažne inteligentne dvojzmyselný, málokedy vulgárny (ak vôbec), vystihujúci charakteristické črty Židov a prostredia, v ktorom žili. Netreba si ho však zamieňať s „vtipmi o Židoch“, často vytvorenými v čase prekvitajúceho antisemitizmu alebo s úmyslom dehonestovať, a nie pobaviť. Výber vtipov a úsmevných príbehov na tejto stránke chce zábavným spôsobom ukázať pohľad na život Židov a ich cestu svetom a históriou.

S humorom sa stretávame už v Talmude, kde sa jeho prostredníctvom podávajú niektoré vysvetlenia aj náboženských zákonov a predpisov. Židia, ostatne tak ako aj iné komunity, používajú humor nie len na výsmech prehnanej pompéznosti a prílišného ega, ale aj na kritiku pomerov vo vnútri samotnej komunity. Židovský humor býva demokratický, ale môže byť aj autoritatívny. Ironický pohľad nevynechá nikoho a nič, používajúc až zvrátenú logiku, no napokon vždy prekvapí rýchlym obratom na záver, väčšinou s nečakaným rozuzlením.

Každý musí mať židovský humor rád, no každý nemusí mať židovský humor rád, ale väčšina má židovský humor rada a ak nie väčšina, tak aspoň niekto má židovský humor rád, alebo že by nemal nikto židovský humor rád? Každopádne ste sa vyskytli na tejto časti stránky, zaoberajúcej sa židovským humorom, takže asi Vy máte židovský humor radi, a tak Vás vítame v malej zbierke židovských vtipov a úsmevných príbehov.