Novinky z obce

Vážení čitatelia žilinskej Kehily!
Koncert Preßburger Klezmer Band
PURIM 2011- 5771
Roš Ha Šana 5771
Chanuka v Žiline 5771 – 2010
Oznam pre žilinských židovských rodákov
Stretnutie rodákov a Tryzna 2011
Roš Ha Šana 2010 -5771
Diskusia v rámci projektu Memory Kontrol
Letný tábor v Szarvasi 2010
Plán podujatí na 1. polrok
Lag Ba Omer v Žiline
2% z dane
Inscenácia Šalom Alejchem – Mier s vami v Žiline
Pesach v Žiline 2010 – 5770
Zomrel Fred Feran (Fred Feuermann)
Lag Ba Omer – Piešťany 2010-5770
2% z dane
Purim v Piešťanoch 2010 -5770
Chaverut – Priateľstvo
Nový predseda UZŽNO na Slovensku
Zimné hry MAKABI 2010
Slovenský les
Chanuka 5770 – 2009
Prezentácia knihy Židia v Žiline
Sukot 2009
Ekumenická misia
Medzi pamätihodnosťami mesta aj Wittenbergové domy
Roš Hašana 2009-5770
Výstava „Auschwitz – Album“ v Žiline
Silný vietor pôsobil škody na cintoríne
Využitie židovskej školy v Žiline
Iniciatíva na obnovu cintorína vo Varíne
Smútočná tryzna a stretnutie rodákov 2009
Pesach 2009
Purim v Piešťanoch
Čestní občania Žiliny
Smútočná tryzna a stretnutie rodákov 2009
Klub Židovskej náboženskej obce Žilina
Chanuka v Žiline
Stretnutie pri príležitosti Vysokých sviatkov
Prejav predsedu ŽNO Žilina, na tryzne za obete holokaustu
Smútočná tryzna a stretnutie rodákov