Vážení čitatelia žilinskej Kehily!

Obraciame sa na Vás s prosbou, či nemáte životopisné údaje, fotografie, prípadne iné dokumenty o významných židovských osobnostiach Žiliny 19. a 20. storočia. Budeme Vám vďační za poskytnutie akýchkoľvek informácií. Ide najmä o tieto osobnosti:

Braun, Rudolf
Engel, Andrej
Feldmann, Pavel
Friedmann, Dávid
Hecht, Ladislav
Hoffman, Dezider
Lénard, Daniel
Langfelder, Štefan
Neufeld, Karol
Polák, Ervín
Rémy, Alfréd
Robinsonová, Magdaléna
Rosenfeld, Ignác
Rosenfeld, Jakub
Scheer, Maximilián
Schlesinger, Samuel
Schlesinger, Vojtech
Spanyol, Hugo
Spanyol, Vojtech
Spierer, Ignác
Spitzer, Martin
Vogel, James.

Tento zoznam nepovažujeme za úplný a konečný. Preto uvítame aj Vaše pripomienky, koho by sme medzi význačných rodákov mali ešte zaradiť. V uvedenom súpise sú len osobnosti, ktoré už žiaľ nie sú medzi nami.

Ešte sme Vám dlžní odpoveď, k čomu podklady poslúžia. Chceme vydať publikáciu, ktorá sa bude zaoberať životom a dielom osobností z našich radov. Sme presvedčení o tom, že si zaslúžia, aby sa na nich nezabudlo.

Ďakujeme.