Stretnutie pri príležitosti Vysokých sviatkov

SEP

22

2020

V utorok 22.9.2020 podvečer sme sa stretli v ortodoxnej synagóge na Dlabačovej ulici pri príležitosti spoločnej pripomienky Vysokých sviatkov, ktorými sú Roš ha-šana (Nový rok) a Jom Kipur (Deň zmierenia). Stretnutia sa zúčastnil aj rabín Michail Kapustin, ktorý nás previedol zvyklosťami spojenými s týmito sviatkami a na záver nechýbalo ani...

Kóšer podcast naživo: Roš Hašana 5781

SEP

22

2020

Mirek Tóda sa pýtal tie najpodivnejšie otázky poslucháčov rabína Miša Kapustina, ktorý si so sebou prinesie aj šofar. Na pomoc si zobrali Zuzanu Kizákovú, ktorá kedysi viedla židovskú mládež na Slovensku a bola šéfredaktorkou jej slávneho časopisu Chochmes, ale hlavne, je dodnes idealistkou s veľkou dušou. Pravidelný "Kóšer podcast", ktorý...

Roš ha-šana 5781

SEP

17

2020

Všetko najlepšie v roku 5781 Vám a Vašim blízkym želá                                                              vedenie ŽNO Žilina Šana tova umetuka! (Dobrý a sladký rok)

Kóšer podcast: Ako sa Eli skrýval s Esti

SEP

13

2020

90-ročný Pavel Eli Vago rozpráva, ako sa mu podarilo v slovenských horách aj s pomocou statočnej rodiny Vaculčiakovcov prežiť holokaust. Pravidelný "Kóšer podcast", ktorý prináša webstránka Denníka N, nájdete tu.

Otvorenie knižnice v ortodoxnej synagóge

SEP

12

2020

V utorok 8.9.2020 sme otvorili našu novú knižnicu, ktorá je umiestnená v Expozícií judaík v ortodoxnej synagóge na Dlabačovej ulici č. 15 v Žiline. Medzi prvými si ju mohli prezrieť pedagógovia v rámci metodického dňa pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Knižnica je monotématická, úzko špecializovaná na literatúru...

Pietna spomienka na obete holokaustu

SEP

10

2020

Pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa 9.9. 2020 uskutočnila pri pamätníku "Cesta bez návratu" na Závodskej ceste v Žiline pietna spomienka na obete holokaustu, ktorú zorganizovalo Mesto Žilina v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou. Pamätník stojí na mieste zberného tábora, z ktorého boli Židia transportovaní do nemeckých...

Metodický deň v ortodoxnej synagóge

SEP

10

2020

Metodický deň pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia pre učitel'ov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných škôl sa uskutočnil v utorok 8.9.2020 od 11,00 hod. v priestoroch bývalej ortodoxnej synagógy na Dlabačovej ulici č. 15 v Žiline. Pre účastníkov metodického dňa bola pripravená prednáška o judaizme, histórii Židov...