Chanuka v Žiline

Chanuka je sviatkom, kedy sa naša obec stretáva na tradičnom posedení. Tento rok sa stretnutie uskutočnilo v nedeľu 21.decembra 2008 – 24.kisleva 5769 hneď v prvý deň tohto osemdňového sviatku.

Viac sa dočítate na :

Chanuka v Žiline