Čestní občania Žiliny

 Ocenenie žilinských osobností

Mesto Žilina odovzdalo čestné občianstvo a verejné uznanie za zásluhy deviatim osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Žiliny v rôznych oblastiach. Galavečerom dňa 16. januára 2009 bol ukončený historický rok 2008, v ktorom si mesto pripomínalo 800. výročie od prvej písomnej zmienky.

Deväť osobností vybrala kultúrno-vzdelávacia komisia mesta na základe nominácií občanov, poslancov a inštitúcií. Boli udelené tri čestné občianstva a šesť verejných uznaní za zásluhy.

Pre nás je veľmi potešujúce, že medzi ocenenými sú až traja príslušníci našej komunity.Z nich dvaja obdržali najvyššie ocenenie, čestné občianstvo.

1. Umelecká fotografka Magdaléna Rozsivalová rod. Robinsonová in memoriam.

2. Herečka a speváčka Hana Hegerová.

Fotografka Rozsivalová, známa skôr ako Robinsonová, prežila holokaust a do dejín slovenskej fotografie sa zapísala ako jedna zo zakladateľských postáv jej povojnového vývoja. Jej dielo je zastúpené aj v newyorskom Museum of Modern Art. Ocenenie za ňu prišiel prevziať predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline Pavel Frankl.

Známa šansonierka Hegerová sa večera nezúčastnila kvôli nevyhovujúcemu zdravotnému stavu, no publikum nechala srdečne pozdraviť prostredníctvom nahrávky. Jej hlas tak zaznel aspoň symbolicky a pripomenul časy, keď ešte pôsobila v žilinskom Divadle Petra Jilemnického.

Verejné uznanie za zásluhy dostal okrem iných aj oftalmológ Vojtech Spanyol, ktorý bol tesne pred vypuknutím 1. svetovej vojny poverený vybudovaním očnej nemocnice v Žiline na liečbu infekčného zápalu spojiviek. Očné oddelenie viedol ako primár takmer štyri desaťročia. Ocenenie za neho prišiel prevziať primár a predstaviteľ oftalmologického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Žiline MUDr. Michal Štubňa.

ŽNO ŽILINA Ďalšie podrobnosti sa môžete dočítať na:

Čestní občania Žiliny