Vesamim

 Vesamim

Baruch Ata Adonaj Elohejnu Melech haolam,
Požehnaný buď Pane, náš Boh, Kráľ vesmíru,
Blessed are You, Hašem, our God, King of universe,
bore minej vesamim.
Ktorý stvoril voňavé korenie.
Who creates species of fragrance.