Rosh Hashana 5770

Sunday, September 20, 2009 and the second day of Rosh Hashana, was the day, when the members of our kehila, their relatives and friends gathered to celebrate the beginning of the new year 5770. We welcomed the New Year 5770 already on Friday eve September 19 and celebrated it's arival...

Úryvok časť 7

Rudolf Szél a ďalší, vo výbore pracovali riaditeľ židovskej ľudovej školy Jozef Šalgo, lekár Eugen Gross atď.31 Ešte v roku 1938 je starostom Okresného grémia obchodníctva v Žiline František Reich a riaditeľom Jozef Gál. Obaja pozývajú členov na valné zhromaždenie grémia v Grand Bio Universum, ktoré 20. marca 1938 schválilo...

Úryvok časť 6

Od roku 1931 stojí budova Sokolovne a v tom istom roku dokončili neologickú synagógu. Roku 1935 zriadili letisko a začala sa stavba nového evanjelického kostola a fary. Roku 1936 vybudovali prvú automatickú telefónnu ústredňu, založili Múzeum Žiliny a okolia. Na Veľkej okružnej vznikla I. štátna ľudová škola. Žilina má ambície:...

Úryvok časť 5

že židia, ktorých v okolitých dedinách vyrabovali, boli donútení utiecť do Žiliny, aby si zachránili svoj život. Vedenie mesta ale rozhodlo, že títo židia musia do 15. apríla 1919 Žilinu opustiť. Pritom vo svojich obciach nemajú kam ísť, pretože ich obydlia boli zbúrané a ich životy sú ohrozené. Spierer vyzdvihuje...

Úryvok časť 4

To stačilo k tomu, aby votrelci ich byt obišli.18 V Budatíne, ktorý je dnes súčasťou Žiliny, napadli v noci bohatého žida W. Prišli k nemu a žiadali všetko, čo vraj za vojny od nich nahrabal, a hrozili mu smrťou. W. im dovolil, aby si všetko vzali.19 Nepokoje boli aj v...

Úryvok časť 3

nezaradil Žilinu. Šrobár súčasne ale ostro kritizoval vtedajší maďarský režim za postoj k židom a obvinil ho z „osobného vyhubenia maďarského židovstva“. Dodal, že v ČSR majú slobodu a rovnoprávnosť všetky náboženstvá.12 Roku 1930 Karol Medvecký napísal, že „po prevrate na Slovensku ostalo mnoho židov a maďarónov, ktorí mali len...

Úryvok časť 2

Z týchto takmer 2.500 osôb sa k židovskej národnosti prihlásilo 1.076 ľudí (3. miesto medzi národnosťami v meste, po národnostiach československej a nemeckej), teda niečo viac ako šesť percent obyvateľstva.8 Podiel obyvateľstva židovského náboženstva i národnosti bol teda v Žiline podstatne vyšší než bol priemer na Slovensku. Podiel židov, ktorí v...

Úryvok časť 1

Život medzi dvoma svetovými vojnami Židovské obyvateľstvo V prvých rokoch 20. storočia zaznamenala Žilina veľmi rýchly rast obyvateľstva. „Do čisto slovenského mesta prišli obyvatelia z ostatných častí Uhorska, z Čiech a Moravy, z Poľska, Talianska a ďalších krajín, ale mesto napriek rozsiahlym maďarizačným úsiliam si aj v nepresných uhorských štatistikách...

Súhrn knihy časť 5

zmeny, členovia sa vzdávajú funkcií, vystupujú z obce. Čo sa ale podarilo, bol pamätník žilinským obetiam holokaustu v obradnej sieni cintorína, ktorý odhalili v októbri 1952. Inak však obec vymiera, aj pasívna účasť členov na jej živote je veľmi slabá. Za spoluprácu s izraelským veľvyslanectvom je v roku 1957 odsúdený...

Súhrn knihy časť 4

Koncentračné stredisko v Žiline zrušili 24. októbra 1942. Po dočasnom ukončení deportácií v októbri 1942 zostalo na Slovensku okolo 24.000 židov, pričom počet žilinských sa odhaduje na tisíc. Samotné slovenské orgány síce deportácie neobnovili, ale rôzne protižidovské akcie pokračovali aj ďalej. 29. augusta 1944 začala nemecká armáda obsadzovať Slovensko. Nemci...