ŽNO v SR a ČR

 Židovské Náboženské obce na Slovensku


Ústredný zväz ŽNO na Slovensku

Kozia ulica 21, 814 47 Bratislava
tel. +421-2-5441 2167
fax +421-2-5441 1106
email. uzzno@netax.sk


ŽNO Bratislava

Kozia 18, 814 47 Bratislava
tel. +421-2-5441 6949
fax +421-2-5441 8041
emal. znoba@stonline.sk

ŽNO Banská Bystrica

Janka Kráľa 6, 974 00 Banská Bystrica
tel. +421-48-4152900
email. znobb@lsternet.sk

ŽNO Dunajská Streda

Bačáková 3, 929 01 Dunajská Streda
tel. +421-31-5516 418
email. konfi@real-net.sk


ŽNO Galanta

SNP 997/17, 924 00 Galanta
tel. +421-905-723 943
email. fotofahn@stonline.sk


ŽNO Komárno

Eotvosa 15, 945 01 Komárno
te. +421-35-7731 224
email. pasztitomi@yahoo.com


ŽNO Košice

Zvonárska 5, 040 01 Košice
tel. +421-55-6221 272
email. sitar@nextra.sk


ŽNO Nitra

Škultétyho 3, 949 01 Nitra
tel. +421-37-7419 274


ŽNO Nové Zámky

Česká Bašta 5, 940 01 Nové Zámky
tel./fax +421-35-6444 640
email. kehilanz@pobox.sk


ŽNO Prešov

Okružná 32, 080 01 Prešov
tel./fax +421-51-7731 271
email. zno@zoznam.sk


ŽNO Rimavská Sobota

Športová 2, 979 01 Rimavská Sobota
tel.+421-47-5634 128
email. rybar@euroveb.sk

Židovské obce v Čechách

ŽO v Prahe
Maiselova 18, 110 01 Praha I
tel. +420-224 800 912
email. sekreteriat@kehilaprag.cz


ŽO Brno

tř.kapitána Jaroše 3, 602 00 Brno
tel.+420-544 509 622
email. zob@zob.cz


ŽO Děčín

Žižkova 4, 405 02 Děčín
tel. +420 412 531 095
email. zidovska.obec.decin@volny.cz


ŽO Karlovy Vary

Bezručova 8, POBox 160, 360 21 Karlovy Vary
tel. +420 353 230 658
email. jewishkv@volny.cz


ŽO Liberec

Rumjancevova 1362, 460 01 Liberec
tel. +420 485 103 340
email. zolba@tiscali.cz


ŽO Olomouc

Komenského 7, 772 00 Olomouc
tel. +420 585 223 119
email. kehila@kehila-olomouc.cz


ŽO Ostrava

Tovární ul. 15, 709 00 Ostrava
tel. +420 596 621 354
email. sekretariat@kehila-ostrava.cz


ŽO Plzeň

Smetanovy sady 5, 301 37 Plzeň
tel. +420 377 235 749
email. zoplzen@zoplzen.cz


ŽO Teplice

Lípová 25, 415 01 Teplice
tel. +420 417 538 209
email. kehila@volny.cz


ŽO Ústí nad Labem

Moskevská 26, 400 00 Ústí nad Labem
tel. +420 475 208 082
email. hellerb@quick.cz