Iniciatíva na obnovu židovského cintorína vo Varíne

Iniciatíva na obnovu židovského cintorína vo Varíne
New initiative to restore the Jewish cemetery in Varin

Roky zanedbávaný židovský cintorín vo Varíne sa možno dočká čiastočnej rekonštrukcie a obnovy. S iniciatívou prichádza pán Buchta, ktorého cieľom je nielen skultúrniť židovský cintorín, kedysi veľkej varínskej židovskej obce, ale aj napísať publikáciu o živote tejto komunity.ŽNO Žilina túto aktivitu víta a zároveň prosí všetkých, ktorí majú nejakú spojitosť s Varínom, resp. vedomosti o histórii tejto zaniknutej no kedysi veľmi veľkej a oveľa staršej komunite akou bola žilinská, nech sa obrátia na p. Buchtu. Jeho e-mailová adresa je jbuchta@bb.telecom.sk

Many years forgotten Jewish cemetery in Varin might be partly restored after all. Mr.Buchta from Varin has intention not only renovate the Jewish cemetery in Varin, which belonged to a large Jewish community almost a century ago, but also to write a book about a history of Jews in varin. Once bigger, than Jewish community in Zilina, the community in Varin was one of the major Jewish communities in the region. Jewish community in Zilina is very pleased with this activity and kindly asks anyone who has got any ties to the Jewish community in Varin or has knowledge from its history, to contact Mr. Buchta at jbuchta@bb.telecom.sk