Šema

Šema Izrael – prvá časť

Šema Israel, Adonaj Elohejnu, Adonaj Echad:
Slyš Izrael, Hospodin je tvoj Boh, Hospodin je Jediný:
Hear, O Israel: HASHEM is your God, HASHEM, the One and Only:
Baruch Šem kevod malchuto leolam vaed.
Požehnané Meno, Jeho slávneho kráľovstva na veky.
Blessed is the Name of His glorious kingdom for all eternity.
Veahavta et Adonaj Elohecha, bechol-levavecha, uvchol-nafšecha
Milovať budeš Hospodina, Tvojho Boha, s celým svojim srdcom, s celou svojou dušou,
You shall love HASHEM, your God, with all your heart, with all your soul,
uvchol-meodecha: Adonaj hadevarim haejle, ašer anochi mecavcha
všetkými svojimi schopnosťami: Nech tieto prikázania, ktoré ti prikazujem
Let these matters that I command you
hajom, al-levavecha: vešinantam levanecha, vedibareta bam,
dnes, sú v Tvojom srdci. Uč ich správne svoje deti a hovor o nich
today be upon your heart: Teach them thoroughly to your children and speak of them
bešivtecha bevejtecha, uvlechtecha vaderech, uvšochbecha uvkumecha:
keď sedíš doma, keď kráčaš na ceste, keď si ulýhaš a keď vstávaš:
while you sit in your home, while you walk on the way, when you retire and when you arise:
Ukšartam leot al-jadecha, vehaju letotafot bejn ejnecha:
Priviaž si ich ako znamenie na svoje rameno a nechaj ich byť modlitbou medzi tvojimi očami:
Bind them as a sign upon your arm and let them be tefillin between your eyes.
Uchtavtam al-mezuzot bejtecha uvišearecha:
A napíš ich na veraje dverí tvojho domu a nad tvoje brány:
And write them on the doorposts of your house and upon your gates: