Smútočná tryzna a stretnutie rodákov 2008

 Stretnutie rodákov a tryzna za obete holokaustu
(jún 2008).

 

Ako každoročne, tak aj tento rok, Židovská náboženská obec v Žiline zorganizovala stretnutie rodákov, ktorí sú, alebo boli, nejakým spôsobom spätí so životom Židov v Žiline. Stretnutie sa začalo už popoludní v sobotu 28.6.2008 o 16. hodine besedou o knihe o histórii Židov v Žiline a krátkym kultúrnym programom v bývalej ortodoxnej synagóge na Dlabačovej ulici.

Čítaný úryvok z pripravovanej knihy začal diskusiu s mnohými zaujímavými témami. Prítomnosť autorov a spoluautorov knihy a ich rozhovory s účastníkmi stretnutia dala všetkým prítomným pocit spolupatričnosti k pripravovanej knihe.

„Aj v tomto štádiu rozpracovania knihy sme stále vďační za akékoľvek informácie, ktoré by nám pomohli doplniť niektoré kapitoly alebo spresniť niektoré fakty,“ povedal na stretnutí za autorov Peter Frankl.

Tak ako bol úspešný začiatok stretnutia rodákov, tak bolo príjemné aj jeho pokračovanie v hoteli Polom v sobotu podvečer. Ako v úvodnom slove poznamenal predseda Židovskej náboženskej obce Pavel Frankl, stretnutia sa konajú už od roku 1996 a tešia sa veľkej popularite nielen priamo medzi rodákmi zo Žiliny, ale aj medzi ďalšími generáciami ich potomkov. Ľudia z Izraela, USA, Kanady, Nemecka, Švajčiarska, Veľkej Británie a iných štátov sveta prichádzajú na toto stretnutie, aby sa so svojimi priateľmi a príbuznými porozprávali o časoch minulých, ale aj súčasných, dobrých aj zlých, v živote Židov v Žiline.

Nielen stretnutie privádza rodákov do Žiliny. Už sa stalo tradíciou, že nasledujúci deň po tomto stretnutí, sa koná tryzna za všetky obete holokaustu a perzekúcií v pietnej miestnosti na žilinskom židovskom cintoríne. Táto smutná spomienka a tryzna za príbuzných, známych, susedov, za všetkých, ktorí zahynuli vo vyhladzovacích táboroch sa koná už od roku 1946.

Od roku 2004 bola tryzna doplnená aj o spomienkovú slávnosť pri pamätníku „Cesta bez návratu“, ktorý stojí na mieste koncentračného strediska, odkiaľ bolo viac ako 26.000 Židov transportovaných do vyhladzovacích táborov od apríla do októbra 1942. Aj tento rok predniesol na tejto spomienkovej slávnosti svoj prejav primátor Žiliny Ivan Harman a za obete zapálili sviečky jednak tí, ktorí prežili holokaust, ale aj rodinní príslušníci obetí. Jednu sviečku zapálila dcéra tých, ktorí Židov počas vojny zachraňovali.

Stretnutie, tryzna a spomienková slávnosť sa stali neoddeliteľnou súčasťou života Židovskej náboženskej obce v Žiline a sme si úplne istí, že ak B-h dá, stretneme sa opäť budúci rok.