Získali sme grant od Mesta Žilina

Koncom marca tohto roku sme podali žiadosť o grant na realizáciu projektu v oblasti vzdelávania s názvom „Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti boja proti extrémizmu“. So svojou žiadosťou sme uspeli a Mesto Žilina náš projekt finančne podporí.

V rámci projektu máme naplánované zatraktívniť už uskutočňované prednášky a besedy pre žiakov a študentov v priestoroch bývalej ortodoxnej synagógy na Dlabačovej ulici použitím multimediálnej techniky, pomocou ktorej budeme premietať krátke dokumentárne filmy obsahujúce spovede preživších holokaustu s dôrazom na regionálny aspekt (spovede preživších zo Žiliny a okolia). Finančný príspevok bude využitý na dokúpenie časti multimediálnej techniky.

Ďalšia časť projektu je zameraná na vybudovanie monotematickej knižnice v bývalej ortodoxnej synagóge na Dlabačovej ulici, ktorá bude úzko špecializovaná na literatúru týkajúcu sa holokaustu, judaizmu, beletriu so židovskou tématikou atď. Získané financie od Mesta Žilina poslúžia na zakúpenie knižnice (nábytok) a ďalších kníh do knižnice.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA.