Úryvok z knihy „Židia v Žiline“

Život medzi dvoma svetovými vojnami

Židovské obyvateľstvo

V prvých rokoch 20. storočia zaznamenala Žilina veľmi rýchly rast obyvateľstva. „Do čisto slovenského mesta prišli obyvatelia z ostatných častí Uhorska, z Čiech a Moravy, z Poľska, Talianska a ďalších krajín, ale mesto napriek rozsiahlym maďarizačným úsiliam si aj v nepresných uhorských štatistikách zachovalo slovenský charakter. Podľa údajov z roku 1919 sa z 11.996 obyvateľov Žiliny hlásilo k národnosti česko- slovenskej 10.313 ľudí, čo je takmer 86%. Maďarov bolo šesť percent a Nemcov asi päť percent. Čo sa týka náboženského vyznania, najpočetnejší boli katolíci (takmer 82%), ale hneď na druhom mieste boli židia s počtom 1.604 osôb a podielom viac ako 13%… viac.