2% pre KEHILA Žilina, n.o.

KEHILA Žilina, n.o. by Vás  týmto chcela požiadať o poukázanie 2%  z Vašej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie 2023. Podobne ako minulé roky budú poukázané financie použité v súlade so stanovami neziskovej organizácie, hlavne na financovanie webstránky, ktorú práve čítate, zväčšovanie knižničného fondu knižnice umiestnenej v Expozicii judaík v synagóge na Dlabačovej ulici v Žiline a na podporu akcií organizovaných našou Židovskou náboženskou obcou Žilina, ktorá je zriaďovateľom neziskovej organizácie.

Ďakujeme.

Údaje potrebné pre Vás na poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmu:

IČO:                                                 42168163

Právna forma:                                  nezisková organizácia

Obchodné meno (názov):                KEHILA Žilina, n.o.

Sídlo

Ulica:                                                Hollého

Číslo:                                                9

PSČ:                                                 010 01

Mesto:                                              Žilina