Námestie Vrbu a Wetzlera

Mesto Žilina určilo Všeobecne záväzným nariadením č. 15/2023, schváleným 12.12.2023, že námestie vymedzené ulicami Kálov a P. O. Hviezdoslava, okrajom Sadu SNP a budovou Remeselníckeho domu bude pomenované „Námestie Vrbu a Wetzlera“.

Pred pár dňami bola osadená na Remeselníckom dome tabuľa s názvom námestia, pripomínajúceho dvoch utečencov z koncentračného tábora Osvienčim, vďaka ktorým v neďalekej budove bývalého židovského starobinca na Hollého ulici 9 vznikla svetoznáma Vrba-Wetzlerova správa o priemyselnom vyvražďovaní Židov v Osvienčime.