Otvorenie knižnice v ortodoxnej synagóge

V utorok 8.9.2020 sme otvorili našu novú knižnicu, ktorá je umiestnená v Expozícií judaík v ortodoxnej synagóge na Dlabačovej ulici č. 15 v Žiline. Medzi prvými si ju mohli prezrieť pedagógovia v rámci metodického dňa pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.

Knižnica je monotématická, úzko špecializovaná na literatúru týkajúcu sa holokaustu, judaizmu, vo všeobecnosti všetkého, čo sa týka židovskej komunity. Predpokladáme, že knižnicu budú využívať hlavne žiaci a študenti pri vypracovávaní školských projektov, ročníkových, bakalárskych, diplomových prác, pri študentskej vedeckej činnosti a pod. a pedagógovia za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

Knižnica je otvorená v čase otváracích hodín múzea a je možná prezenčná a aj absenčná výpožička kníh. Knižničný fond bude priebežne dopĺňaný.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA.