Posúdenie stability stromov na žilinskom židovskom cintoríne

Vo štvrtok 17.10.2019 urobili pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen pomocou akustického tomografu merania  dvoch stromov (javory) na našom cintoríne. Výsledkom práce odborníkov zo SAV Zvolen bude posudok, ktorý zhodnotí stabilitu stromov a na základe toho sa pristúpi k ošetreniu alebo výrubu drevín. Podnetom pre objednanie vypracovania odborného posudku bol viditeľne zhoršujúci sa zdravotný stav dvoch najstarších stromov v prednej časti cintorína a tým aj riziko ohrozenia osôb nachádzajúcich sa na cintoríne.