Židovský cintorín v Námestove bol poškodený

Dlhoročná práca občianskeho združenia Pamätaj na čele s pánom Karolom Kurtulíkom bola „vďaka“ primitívnemu činu vandalov zmarená. Pováľaných a rozbitých bolo najmenej 59 pomníkov.

Prinášame vyjadrenie z facebookovej stránky „Židovský cintorín Námestovo„, kde si môžete pozrieť aj fotky poškodeného cintorína:

„Židovský cintorín zničený!

Taký nálet vandalizmu, ako bol včera zistený na židovskom cintoríne v Námestove nebol ani za 2. svetovej vojny. Takmer desaťročné úsilie občianskeho združenia Pamätaj o obnovu cintorína ľahlo „popolom“. Najmenej 59 pomníkov bolo pováľaných a rozbitých.

Pôvodne bol uvedený iný počet, ale prvá obhliadka polície bola 16.12. 2019 o cca 21,00 hod. v noci a druhá dnes o 9.00 hod. a bolo to upresnené.

Kde je morálka a úcta voči tým, ktorí sú tu pochovaní.

Ak už ani roksorové výstuže pomníkov nezabránili tomuto vandalizmu, tak potom vízia Slovenska sa vzďaľuje od normálu.
Priatelia akékoľvek informácie k odhaleniu tejto činnosti budú poskytnuté orgánom polície nakoľko bola naplnená podstata trestného činu hanobenia miesta posledného odpočinku podľa §365 ods. 1 ods. 3 trestného zákona.

Ale ideme ďalej.

Karol Kurtulík
Predseda Pamätaj“