Cena Genius loci Solnensis predsedovi ŽNO Žilina Pavlovi Franklovi

Pri príležitosti 70. narodenín bola udelená p. Pavlovi Franklovi prestížna cena Genius loci Solnensis.  Cenu mu 29. mája 2019 odovzdali v žilinskej radnici primátor mesta Žilina Peter Fiabáne a predseda Zboru Žilincov Gustáv Krušinský.

Pavel Frankl bývalý aktívny športovec, tréner, športový funkcionár, člen Siene slávy žilinského hokeja a predseda Židovskej náboženskej obce Žilina sa narodil v Žiline v roku 1949. Základy športovania si osvojil s rovesníkmi z prvej povojnovej generácie na konci päťdesiatych rokov minulého storočia v telocvični Sokola, neskôr Slovana Malá Fatra. Do hokejovej bránky Dynama, neskôr ZVL Žilina, sa prvýkrát postavil v roku 1963 a hájil ju plných 17 sezón – od žiackeho až po seniorské družstvo. Vytvoril rekord, keď od roku 1968 až do roku 1978, teda nepretržite 11 rokov pôsobil v A – mužstve. V súčasnej dobe hráčskych migrácií tento rekord pravdepodobne už nikto neprekoná. Pavel Frankl bol dve sezóny dorasteneckým i seniorským reprezentantom Slovenska. Po skončení hráčskej kariéry sa stal trénerom začínajúcich hokejistov a v rokoch 1985 až 2009 bol členom brankárskej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja. Niekoľko rokov trénoval aj rozličné mládežnícke reprezentácie. V bránke hokejových veteránov stál od skončenia aktívnej činnosti až do svojej šesťdesiatky. Od roku 2009 stojí na čele kolégia Siene slávy žilinského hokeja.

V roku 1990 bol Pavel Frankl zvolený za predsedu Židovskej náboženskej obce Žilina a zaslúžil sa o jej znovuoživenie. Vedie ju už takmer tri desaťročia. V rokoch 1991 až 1992 riadil opravu ortodoxnej synagógy na ulici Daniela Dlabača, ktorej hrozil zánik. Jeho zásluhou bola v priestoroch synagógy v roku 1996 za účasti ministra kultúry otvorená stála expozícia judaík. O dva roky neskôr prešiel opravami miestny židovský cintorín a dnes je jedným z najlepšie upravených a udržiavaných židovských cintorínov  na Slovensku. Spolu s Ceremoniálnou halou a Pamätníkom obetiam holokaustu z roku 1952 vytvára ojedinelý súbor pamiatok v Slovenskej republike. Pavel Frankl je spolu s bratom Petrom autorom významnej historickej publikácie s názvom Židia v Žiline. Do čitateľského života bola uvedená v roku 2009. V  rokoch 2009 až 2011 bol predsedom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Za symbolické nájomné jedno euro na rok inicioval v roku 2010 prenájom bývalej neologickej synagógy občianskemu združeniu Truc Sphérique, ktoré ju zrekonštruovalo takmer do pôvodného stavu a dnes slúži obyvateľom mesta ako kultúrne centrum. Pavel Frankl je aj členom Ekumenickej rady cirkví v Žiline, združujúcej predstaviteľov tunajších kresťanských cirkví a Židovskej náboženskej obce.

Za článok a fotografie ďakujeme p. Jozefovi Feilerovi.