Fénix za Novú synagógu

Po nedávnom ocenení CE ZA AR 2018 získala Nová synagóga ďalšie ocenenie, ktorým je Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017, ktoré vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR, SPP a Nadácia SPP. Čestný diplom obdržala aj ŽNO Žilina a predseda ŽNO Pavel Frankl.

Ako sa ďalej píše na stránke Ministerstva kultúry, hlavným cieľom súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ako aj zástupcov miest a obcí, k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Proces hodnotenia nominovaných pamiatok pritom zohľadňuje nielen samotný výsledok reštaurátorských prác, ale komplexnú prípravu v oblasti výskumu, dokumentácie a plánu na zabezpečenie ochrany pamiatok v budúcnosti. Snahu vdýchnuť pamiatkam nový život, umožniť im vstať z popola, symbolizuje socha bájneho vtáka Fénixa.

Viac sa o slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017 môžete dozvedieť, keď si kliknete na zvýraznené slovo „Fénix“ v tejto vete.