Práce na židovskom cintoríne v Kysuckom Novom Meste pokračovali

Dvoma dňami v prvej polovici apríla 2019 pokračovali práce na revitalizácii židovského cintorína v Kysuckom Novom Meste. V rámci nich sa štiepkovali náletové dreviny zrezané 30.3.2019 a o týždeň neskôr sa vyhrabával cintorín od konárov, kameňov a iného odpadu a tento sa vyvážal  na určené miesto. Na cintoríne boli odkryté ďalšie náhrobné kamene spod nánosov zeminy. Poďakovanie patrí dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili prác na cintoríne, ďalej Matejovi Fabšíkovi (poslanec MsZ v Kysuckom Novom Meste), Rudolfovi Mlichovi, Jurajovi Gavlákovi, Mestu Kysucké Nové Mesto (zabezpečilo odvoz odpadu a náletových drevín) a Jozefovi Feilerovi.

Článok a fotky boli prebraté z https://zilina-gallery.sk/, kde si na adrese https://zilina-gallery.sk/index.php?/category/4805 môžete pozrieť aj ostatné fotky z revitalizácie židovského cintorína v Kysuckom Novom Meste.