Prosba adresovaná pamätníkom – Čo viete o rodine Reichovcov?

Vážení návštevníci našej webstránky.

Obrátil sa na nás s prosbou autor kníh Židia v Žiline a Židia v Žiline-osobnosti p. Peter Frankl. Text je nižšie:

Porekadlo Zíde z očí, zíde z mysle je známe. Nebudem s ním polemizovať, ale pri pohľade do spätného zrkadla, teda do minulosti, ma napadajú iné slová: Zomrú príbuzní a pamätníci, zabudnutý si i ty. Samozrejme, nemám na mysli najväčšie osobnosti, ktoré sa zapísali do dejín. Ale aj ľudia, ktorí boli svojho času významní a uznávaní, odchádzajú bohužiaľ do zabudnutia, hoci si zaslúžia, aby ich život a dielo boli zaznamenané a ďalšie generácie sa k ním vracali.

Mám s tým určité skúsenosti, naposledy pri príprave knihy Židia v Žiline – osobnosti. Chce sa mi zvolať Nedopusťme to, zachráňme, čo sa dá. Mám na mysli naše spomienky, fotografie, listy, úradné záznamy atď. Zachráňme ich pred našou smrteľnosťou, pred tým, že sa stratia, zmiznú do nenávratna.

Som vďačný ľuďom, ktorí sa svojím rozprávaním a podkladmi zaslúžili o to, že životopisy niektorých významných rodákov mohli vyjsť. Teraz mám ďalšiu prosbu. Hľadám informácie o rodine Reichovcov, ktorá kedysi žila v našom meste. Ide o tieto osobnosti: Markus (Marek, Márk) Reich (pred druhou svetovou vojnou o. i. spoluzakladateľ ortodoxnej židovskej obce v Žiline, majiteľ hotela Reich). Jeho manželkou bola Jozefa (Jozefína) Kulková. Mali štyri dcéry. Selma (Zelma) si zobrala Michala Frellera, ktorý po smrti Markusa viedol hotel Reich. Jana (Johana) sa vydala za Jakuba Spitza. Matilda (Tilda) bola vydatá trikrát, o. i za žilinského architekta Vojtecha Brauna. Štvrtá dcéra sa volala Alžbeta.

Selma mala s M. Frellerom tri deti: Ružena sa vydala za Ernesta Bergera a vysťahovali sa do Brazílie. Syn Osi Freller si vzal slečnu Ecksteinovú. Tretia dcéra Stella si vzala Ernesta Diamanta a emigrovala do USA.

Jana Spitzová bola právnička. Cez vojnu spolu s manželom žili v Chile, po vojne pracovala na Povereníctve pôdohospodárstva v Bratislave. Či mali deti, neviem.

Tilda zomrela bez potomkov. O nej je najviac údajov, a to hlavne z obdobia, keď pôsobila cez vojnu v čs. východnej armáde.

Alžbeta sa vysťahovala do USA.

To sú v skratke všetky informácie, ktoré mám. Určite veľmi neúplné a zrejme aj nepresné. Preto moja prosba o ďalšie údaje. Nejde len o kópie dokumentov, ale aj o spomienky na Reichovcov. Aké mali vlastnosti, čomu sa venovali, ich koníčky, udalosti z rodinného života, osudy pred i po vojne.

Internetové vydanie žilinskej Kehily má množstvo čitateľov roztratených po svete. Všetkým, ktorí dočítali tieto riadky do konca, ďakujem za trpezlivosť. A vďačný budem za každú informáciu o Reichovcoch, hocako sa bude na prvý pohľad zdať nevýznamná alebo okrajová.

Peter Frankl

peterfrankl@seznam.cz