Revitalizácia židovského cintorína v Kysuckom Novom Meste – 3. etapa

Revitalizácia židovského cintorína v Kysuckom Novom Meste pokračovala treťou etapou, ktorá sa uskutočnila koncom marca 2019. Prvá etapa revitalizácie sa uskutočnila v polovici septembra 2018 a druhá koncom októbra 2018. O oboch týchto etapách sme Vás informovali na našej webstránke. Tretej etapy revitalizácie sa zúčastnila skupina desiatich dobrovoľníkov, ktorí v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou Žilina odstránili náletové dreviny zo zvyšnej časti cintorína a nazbierali 11 vriec cintorínskeho odpadu. Poďakovanie patrí aj hlavnému organizátorovi medzi dobrovoľníkmi Matejovi Fabšíkovi, poslancovi MZ Kysuckého Nového Mesta. Po odstránení náletových drevín je opäť vidieť obvodový múr cintorína a odkryli sa náhrobné kamene, ktoré zakrývali náletové dreviny. Odstránením náletových drevín sa však objavil aj problém a to v podobe veľkého množstva odpadu – odpad zo susedného mestského cintorína, zvyšná zemina po výstavbe chodníkov a z hrobov, odpad po rekonštrukciách hrobov (náhrobné kamene, betónové obruby atď.), štrk z výstavby chodníka popri miestnej komunikácii a pod. Fotografie z tretej etapy revitalizácie si môžete pozrieť aj na stránke Žilina Gallery – https://zilina-gallery.sk/index.php?/category/5107

Cintorín sa nachádza na okraji mesta smerom na osadu Dubie. Po zrušení starého mestského cintorína v centre mesta bol založený nový mestský cintorín vedľa židovského. Postupným rozširovaním mestského cintorína sa stal židovský cintorín jeho súčasťou. Okrem miestnej komunikácie sú z troch strán hroby mestského cintorína. Desiatky rokov bol neudržiavaný, náhrobné kamene boli sčasti pravdepodobne rozkradnuté a zničené vandalmi. Postupne zarástol náletovými drevinami a stal sa miestom, kde často končil odpad zo susedného mestského cintorína.