Revitalizácia židovského cintorína v Kysuckom Novom Meste

V piatok 14. septembra 2018 začali dobrovoľníci v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou Žilina s revitalizáciou židovského cintorína v Kysuckom Novom Meste. V prvej etape bol z cintorína vyzbieraný drobný odpad – kahance, svietniky, umelé kvety, rôzne venčeky, plastové fľaše na polievanie a schránky na pálenie kahancov. Celkovo sa vyzbieralo 24 vriec odpadu. V ďalšej etape je naplánované odstránenie náletových drevín a dočistenie cintorína od väčšieho odpadu.

Cintorín sa nachádza na okraji mesta smerom na osadu Dubie. Po zrušení starého mestského cintorína v centre mesta bol založený nový mestský cintorín vedľa židovského. Postupným rozširovaním mestského cintorína sa stal židovský cintorín jeho súčasťou. Okrem miestnej komunikácie sú z troch strán hroby mestského cintorína. Desiatky rokov bol neudržiavaný, náhrobné kamene boli sčasti pravdepodobne rozkradnuté a zničené vandalmi. Postupne zarástol náletovými drevinami a stal sa miestom, kde často končil odpad zo susedného mestského cintorína.