Kniha Spánok prebudených

Dovoľujeme si Vás upozorniť na najnovšiu knihu spisovateľa Petra Frankla.  V dvoch napínavých príbehoch zobrazuje dramatické osudy Adama Kohna a Arnolda Silbera i ďalších príslušníkov slovenskej židovskej komunity počas 2. svetovej vojny, ale aj pred ňou a po nej.