Pokračovanie revitalizácie židovského cintorína v Kysuckom Novom Meste

V druhej polovici septembra 2019 pokračovala revitalizácia židovského cintorína v Kysuckom Novom Meste ďalšími prácami. V tejto etape boli najprv vyberané náhrobné kamene spod nánosov hliny a komunálneho odpadu. V stredu 18.9.2019 osem mladých ľudí čistilo cintorín od náletových drevín, kameňov a odpadu a popoludní sa začala mechanizmami odstraňovať skládka z cintorína (jej odstraňovanie pokračovalo aj v ďalších dňoch).

Najväčší problém pri revitalizácii cintorína je s dvoma skládkami, ktoré sa objavili po odstránení náletových drevín už v skorších etapách revitalizácie. Obsahujú odpad z mestského cintorína – zvyšná zemina po výstavbe chodníkov a z hrobov, odpad z  rekonštrukcie hrobov (krycie dosky, betónové obruby atď.). Ďalší odpad (štrková zemina) je z výstavby chodníka popri miestnej komunikácii.

Pri odstraňovaní skládky sa postupovalo veľmi opatrne, aby sa nepoškodili pôvodné náhrobné kamene ukryté niekoľko metrov pod nánosmi skládky. Materiál zo skládky sa triedil – betónové obruby, krycie dosky, náhrobné kamene z mestského cintorína sa ukladali na jednu hromadu a hlina a štrk sa nakladali na nákladné auto. Doteraz bolo odvezených približne 144 t odpadu, čo predstavuje 50% objemu skládky.

Zásluhu na likvidácii skládky má Občianske združenie SYTEV, ktoré zabezpečilo financie z Nadácie EPH. Vďaka patrí aj YC – Mládežnícka klubovňa Kysucké Nové Mesto (súčasť SYTEV, o.z.), ktorá likvidáciu skládky zorganizovala.

Text a fotografie v tomto článku boli čerpané zo Žilina Gallery.