Pripravované knihy z vydavateľstva Marenčin PT

Eva Kollárová: Princezná so žltou hviezdou

Malá princezná so žltou hviezdou, židovské dievčatko, vyrozprávalo príbehy, ktoré sa naozaj stali cez druhú svetovú vojnu, počas krutého a nepochopiteľného prenasledovania. Nech sú pre dnešných ľudí varovaním, aké útrapy znášali aj malé deti len preto, že sa narodili v rodine s iným vierovyznaním, že boli iní.

Autorku k napísaniu a ilustrovaniu knihy inšpirovali zážitky z ťažkého detstva jej priateľky z mladosti, ako aj presvedčenie, že o temnom období našich dejín by sa mali dozvedieť mladí ľudia.

Predpokladaný dátum vydania je 19.3.2019.


Filip Müller: Svedok z Osvienčimu

Autobiografický román rodáka zo Serede. Prežil peklo Osvienčimu, lebo sa rozhodol nespáchať samovraždu, ale podať svedectvo o hrôzach, ktoré sa udiali od jeho príchodu do vyhladzovacieho tábora v roku 1942.

Filip Müller (Sereď, 1922), jeden z mála členov Sonderkommanda, ktorý prežil Osvienčim. Bol svedkom vyhladenia a spopolnenia vyše milióna ľudí. Prežil a po vojne napísal jeden z kľúčových dokumentov opisujúcich holokaust. V jeho knihe Eyewitness Auschwitz – Three Years in the Gas Chambers (Očitý svedok z Osvienčimu. Tri roky v plynových komorách), ktorá vyšla v roku 1979, popisuje život“ v systéme koncentračných a vyhladzovacích táborov Osvienčim-Brezinka.

Kniha by mala vyjsť v marci 2019.