Projekt Literárno-historické chodníčky Beskydami

Krajská knižnica  v Žiline a Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej pripravili spoločný projekt  Literárno-historické chodníčky Beskydami s prednáškami, filmami a výstavou v Bielsku-Białej. V rámci prednášok sa účastníci mohli dozvedieť o významných osobnostiach, ktoré tu žili a preslávili región. Pred poľskými poslucháčmi vystúpil aj predseda ŽNO Žilina Pavel Frankl na tému: Útek Vrbu a Wetzlera z Auschwitz-Birkenau do Žiliny.

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť aj na stránke Žilina Gallery (stránka sa otvorí po kliknutí na hrubo označené slovo „Žilina Gallery“ v tejto vete).