Recenzia knihy Petra Frankla V mene krvi

Na stránke Literárneho informačného centra nájdete zaujímavú recenziu knihy Petra Frankla V mene krvi (recenzia sa otvorí po kliknutí na hrubo označené slovo „recenzia“ v tejto prvej vete).

Recenzent Juraj Holiš okrem iného uvádza:

Viackrát som vo svojom texte chválil „autorský cit“ Petra Frankla a bolo by na mieste bližšie vysvetliť, čo si pod tým predstavujem. Uvádzam preto krátku ukážku z poslednej časti diela, v ktorej autor píše o osudoch dvoch bratov, Ervína a Alberta, zachytávajúc ich život počas „Veľkej vojny“ a v rokoch po nej:

„Veliteľ sa na Ervína krátko zahľadel a skúsene povedal: „Jevrej.“ Nebola to otázka, ani nadávka, iba konštatovanie. Bol zrejme stále človekom a utrpenie iných mu nerobilo radosť. Ervína nenechal podrobiť mučeniu ani zdĺhavej smrti. Zajatci si sami vykopali hroby a nad nimi ich víťazi zastrelili. Jamy zahrabali, vysadli na kone a pobrali sa ďalej, v ústrety ďalším smrtiam, svojim i cudzím. Šíra je Ukrajina. Do svojej úrodnej pôdy už veľkomyseľne prijala nejedného mŕtveho a prijme ešte mnohých. O jedného viac či menej, všetci sa pomestia.“ (s. 215 – 216)