Roš Hašana 2010 -5771

Vo štvrtok a piatok 9. a 10. septembra 2010 sme slávili Roš Ha Šana 5771. Aj tento rok sa zišli členovia našej obce s rodinnými príslušníkmi a známymi, aby si pripomenuli a spolu oslávili príchod nového roku 5771, aj keď až v utorok 14.9.2010. Ako však rabín Stiefel, ktorý sa našej oslavy tiež zúčastnil, poznamenal, každý dobrý skutok, ktorý sa vykoná v utorok týždňa medzi Roš haŠana a Jom kipur má dvojnásobnú hodnotu a preto bol rád, že sme sa mohli stretnúť práve v utorok.

V poradí už tretie stretnutie našej obce na Vysoké sviatky sme oslávili v prijemnej atmosfére, ktorú umocňovala prítomnosť rabína Stiefela z Piešťan. Ako známy kantor, nemohol vynechať spev piesní v Jidiš a hebrejčine, chasidskú poviedku a samozrejme ukážku trúbenia na šofar.

Lekach – typický novoročný medovník, ktorý nám poslala manželka rabína Stiefela, nemohol chýbať ani tento rok.

Spoločenské posedenie s občerstvením a rozhovory členov a priateľov obce nasledovali po oficiálnej oslave.

ŽNO Žilina praje všetkým úspešný a sladký rok 5771.