Vyhlásenie

Vzhľadom k prebiehajúcim diskusiám ohľadom pozemku pod bývalou synagógou v Martine vydáva naša ŽNO toto Vyhlásenie.
Veríme, že mesto Martin zaujme v tejto veci stanovisko zodpovedajúce jeho dlhoročným tradíciám kultúrnosti a tolerantnosti.

Text Vyhlásenia si môžete prečítať, keď kliknete na hrubo označené slovo „Vyhlásenia“ v tejto vete, prípadne ho nájdete nižšie.