Žilinská Neologická synagóga v Roš chodeš

V májovom čísle časopisu Roš chodeš vyšiel článok o žilinskej Neologickej synagóge. Článok nájdete po kliknutí na zvýraznené slovné spojenie „Roš chodeš“ v predchádzajúcej vete.