Zájazd ŽNO – synagógy v Úsove, Lošticiach a Krnove

Okrem židovských cintorínov v Úsove, Lošticiach a Osoblahe sme počas nášho zájazdu zavítali aj do synagóg v Úsove, Lošticiach a Krnove, ktoré do súčasného, perfektného stavu dostala hlavne neunavná práca nadšencov z organizácií Respekt a tolerance (v prípade synagóg v Úsove a Lošticiach) a Krnovská synagóga, z.s.

A opäť zopár fotografii od Juraja.