Chanuka


… 25. kisleva sú dni Chanuka, ktorých je osem… tie boli určení sviatkom s Hallel [modlitby chvály]
a ďakovaním… Šabat 21b, Babylónsky Talmud

Chanuka
(voľne preložené ako chanu – utáborili sa k boju a ka – číslovka 25) alebo sviatok svetiel, pravdepodobne najznámejší židovský sviatok aj medzi nežidmi, začína 25. kisleva a trvá osem dní. To, že je tento sviatok taký známy, je skôr iba zhoda okolností, keď termín tohto sviatku sa viac menej kryje s kresťanskými Vianocami. Je iba iróniou osudu, že sviatok Chanuka, ktorého korene siahajú do obdobia boja proti útlaku a asimilácii, sa stal v niektorých častiach sveta, jedným z najviac asimilovaných a sekulárnych sviatkov židovského kalendára.

Príbeh Chanuka sa odohráva v čase vlády Alexandra Veľkého, ktorý síce ovládol Sýriu, Egypt a Palestínu, ale nechal ich obyvateľov vyznávať svoju pôvodnú vieru. Tento benevolentný postoj mal paradoxne za následok asimiláciu mnohých Židov do gréckej spoločnosti. Takmer o storočie neskôr sa dostal k moci Antiochus IV., ktorý naopak Židov prenasledoval, do Chrámu umiestnil helénskeho kňaza a zakázal praktizovanie židovského náboženstva. Odpor proti týmto praktikám bol reprezentovaný dvoma skupinami. Jednou pod vedením Matatijaša Hasmonea a jeho syna Juda Makabejského a druhou organizovanou Chasidim (predchodcovia farizejov, ktorí nemajú súvis s moderným hnutím Chasidov). Povstanie uspelo, no pri očisťovaní chrámu sa našla len jedna nádoba s olejom nesúca pečať kňaza. Oleja na svietenie chrámovým svietnikom bolo maximálne na jeden deň. Stal sa však zázrak a olej vydržal osem dní, čo bol čas, presne potrebný na prípravu nového oleja pre svietnik. Tento zázrak si pripomíname slávením sviatku Chanuka.

Chanuka sa slávi zapaľovaním svetiel chanukia (deväťramenný svietnik) tak, že každý z ôsmych dní pribúda jedno svetlo. Svietnik je deväťramenný preto, lebo v strede horí svetlo Šamaša (služobníka), ktorým sa zapaľuje ostaných osem svetiel. Pri zapaľovaní svetiel (ideálne sú olejové lampy, plnené olivovým olejom, ale prevažne sa používajú sviečky, elektrická náhrada nie je prípustná.), by sa mala zísť celá rodina a každý chlapec alebo dievča by si mali zapáliť svoj vlastný svietnik. Svetlá (lampy, sviečky) sa pridávajú sprava doľava, tak ako sa píše a zapaľujú sa zľava doprava. Zapálený svietnik sa umiestňuje na dobre viditeľné miesto, aby mohol rozposielať posolstvo svetla do celej krajiny.

S Chanukou je viazaných mnoho tradícii, ako napríklad hra o peniaze drejdl. Víťaz dostáva peniaze, rovnako ako deti, ktoré toto vreckové volajú chanuka gelt. Okrem toho aj jedlá na tento sviatok sú tradičné. Neodmysliteľné je niečo, čo sa pripravuje na oleji, ako napríklad latkes (na Slovensku by sme to nazvali zemiakové placky, podlesníky, haruľa atď.).

Chanuka je príjemným sviatkom, prinášajúcim pokoj a radosť z B-žieho zázraku. Je posolstvom svetla a nádeje aj v tej najzložitejšej situácii.

Dátumy, na ktoré pripadá slávenie Chanuka podľa občianskeho letopočtu na najbližšie štyri roky, sú nasledovné:

2022
2023
2024
2025
Chanuka 19.12.2022 (5783) 08.12.2023 (5784) 26.12.2024 (5785) 15.12.2025 (5786)