Kniha „Židia v Žiline“

Vážení priatelia,

ako prílohu k pozvánke na naše pravidelné Stretnutie rodákov a Tryznu za umučených v II. svetovej vojne Vám pripájame aj tento rok list.
S kolektívom archivárov a historikov z viacerých miest Slovenska pokračujeme v práci na knihe s jednoduchým názvom „Židia v Žiline“. Predpokladali sme, že ju budeme v konečnej podobe prezentovať už v júni t.r. Zadovážiť podklady k spracovaniu naozaj hodnoverného a fundovaného diela je však mimoriadne náročné a aj preto sa ukončenie prác presúva na koniec tohto roka.
V dobe, keď pomaly ale nenávratne odchádza generácia tých, ktorí prežili „zlatý vek“ medzi svetovými vojnami, je našou povinnosťou čo najdôslednejšie zaznamenať na jednej strane krátku, ale na strane druhej nesmierne plodnú a bohatú históriu našej komunity v Žiline.
Opätovne Vás preto prosíme o poskytnutie dokumentov ( písomností a skupinových fotografií, resp. ich kópií), zachytávajúcich významné udalosti, osobnosti, športovcov, rodiny, objekty a pod., ktoré majú spojitosť so židovskou komunitou v Žiline. Privítame aj magnetofónové nahrávky zaznamenané v slovenčine, angličtine, nemčine či maďarčine. Z rôznych brožúr, novinových článkov alebo publikácií, ktoré boli vydané pred rokom 1968, sa v Žiline nezachovalo takmer nič. Budeme povďační za všetky materiály, ktoré sa Vám podarí nájsť a ktoré nám poskytnete. Mená prispievateľov a všetky zdroje budú menovite v knihe uverejnené.
Menoslov tých, ktorí nám doteraz poskytli pomoc, podklady a informácie je dlhý, v tomto liste nemôžeme uviesť všetkých. Predsa mi však dovoľte poďakovať tým, ktorí pripojili k informáciám aj finančnú podporu z vlastnej iniciatívy. Dvaja naši priatelia z USA p. Feran a p. Pick nám poskytli dary po 1.000,- USD, za čo im aj touto cestou ďakujeme.
Náklady na získanie podkladov, odmeny pre historikov a archivárov ako aj náklady na vydanie knihy budú vo výške cca 500.000,- Sk ( 25.000,- USD ), a preto každá podpora pomáha konečnej hodnote diela.
Vopred Vám ďakujeme za akúkoľvek spoluprácu pri tvorbe knihy a očakávame Vaše materiály, resp. podporu, či už osobne pri našom pravidelnom stretnutí v lete, zaslaním na našu poštovú adresu alebo účet vedený v Slovenskej sporiteľni v Žiline, číslo 76511886/0900.
Ešte raz ďakujeme a do videnia koncom júna v Žiline.

Žilina 12.2.2008

Pavel Frankl
predseda ŽNO

Kontakty: ŽNO Žilina, Hollého 9, 01001 Žilina, Slovensko
e-mail:pfsk@nextra.sk
Mobil: ++421905278280
Tel/Fax: ++421415620485