Posudok Mgr. Peter Štanský, riaditeľ Štátneho archívu Bytča

Peter Frankl: Židia v Žiline Posudok Mgr. Peter Štanský, riaditeľ Štátneho archívu Bytča – pobočka Žilina Kniha Petra Frankla predstavuje verejnosti súhrn poznatkov o dejinách a živote tejto komunity v Žiline. Vychádza predovšetkým z archívnych materiálov slovenských, českých a iných zahraničných archívov. Spomedzi týchto archívov autor a spolupracovníci využili najmä...

Súhrn knihy „Židia v Žiline“

Vážení priatelia, Rozhodli sme sa zverejniť súhrn knihy "Židia v Žiline", ktorej príprava a vydanie sa dostávajú do záverečnej fázy. Kniha už bola zaslaná vydavateľovi, a aj keď je jej vydanie plánované na začiatok roku 2009, už teraz môžete nahliadnuť do jej súhrnu. O vydaní knihy a možnosti jej zakúpenia,...

Kniha „Židia v Žiline“

Vážení priatelia, ako prílohu k pozvánke na naše pravidelné Stretnutie rodákov a Tryznu za umučených v II. svetovej vojne Vám pripájame aj tento rok list. S kolektívom archivárov a historikov z viacerých miest Slovenska pokračujeme v práci na knihe s jednoduchým názvom "Židia v Žiline". Predpokladali sme, že ju budeme...

Práce sa končia

Vážení priatelia, v polovici júla boli ukončené práce na texte knihy "Židia v Žiline". V súčasnej dobe prebieha recenzia jej textu, výber obrazovej časti, dokončovanie príloh a menného registra. V priebehu septembra bude celé dielo odovzdané vydavateľovi s tým, že v prvej polovici 2009 by mala byť kniha vydaná. O...

Úryvok z knihy „Židia v Žiline“

Život medzi dvoma svetovými vojnami Židovské obyvateľstvo V prvých rokoch 20. storočia zaznamenala Žilina veľmi rýchly rast obyvateľstva. „Do čisto slovenského mesta prišli obyvatelia z ostatných častí Uhorska, z Čiech a Moravy, z Poľska, Talianska a ďalších krajín, ale mesto napriek rozsiahlym maďarizačným úsiliam si aj v nepresných uhorských štatistikách...

Poznámky k rukopisu knihy „Židia v Žiline“ od historika p.Kameneca

Vážený pán Frankl, priložene Vám posielam niekoľko svojich pripomienok k rukopisu Vašej knihy, ktorej text sa mi páčil, lebo autori ho koncipovali veľmi objektívne, po formálnej stránke kultivovane, pre potenciálneho čitateľa pútavo. Navyše sa opierali o bohatú odbornú a memoárovú literatúru, o dostupné archívne pramene, o pramenné edície a veľmi...