Požehnania

Požehnania v judaizme

 

 

[Modeh Ani]

Modeh Anipožehnanie pri vstávaní. Podľa tradície, pri prebúdzaní si
B-h obnovuje dušu v rámci nášho tela za účelom prežitia ďalšieho dňa. Niekedy sa to zrovnáva so vzkriesením. Tak ako je nám ráno umožnené znovu vidieť svetlo a vnímať svet okolo seba, tak bude aj pri vzkriesení možné vidieť nekonečné svetlo a vnímať nekonečný svet. Pri vstávaní sa prednáša nasledovné požehnanie:

Vzdávam Ti vďaku, živý a nekonečný Kráľ,
za navrátenie mojej duše v Tvojom veľkom súcite.
 

[… Netilat Jadajim]

Netilat Jadajimpožehnanie pri umývaní rúk. Podľa niektorých učencov je potrebné rituálne umytie rúk, s patričným požehnaním, hneď po vstávaní. Okrem toho sa samozrejme ruky rovnakým spôsobom umývajú aj pred jedlom a pred spaním. Rituálne umytie rúk ma svoj presný postup a v skutočnosti by mali byť ruky pred rituálnym umývaním už fyzicky čisté. Podľa tradície, pri umývaní postupujeme tak, že vodu lejeme trikrát, striedavo na každú ruku – pravú, ľavú … atď. Nakoniec ich spojíme a prednesieme modlitbu.

Požehnaný buď Pane, náš Boh, Kráľ vesmíru, Ktorý si nás požehnal Tvojimi prikázaniami
a prikázal si nám umývať si ruky.
 

[… Še HaKol]

Še haKolvšeobecné požehnanie pred jedlom. Toto požehnanie sa používa všeobecne pred konzumáciou jedla, vrátane pitia tekutín, pokiaľ sa nejedná o chlieb, víno, ovocie a zeleninu, ktoré majú svoje špeciálne požehnania.

Požehnaný buď Pane, náš Boh, kráľ vesmíru,
cez Ktorého slovo všetko bolo stvorené.
 

 

[… HaMoci Lechem]

HaMoci Lechempožehnanie nad chlebom. V prípade, že ideme konzumovať chlieb alebo iné pečivo, ktoré bolo upečené za použitia pšenice, jačmeňa, raže, ovsa alebo ryže, prednesie sa podľa tradície požehnanie nad chlebom v nasledovnom znení:

Požehnaný buď Pane, náš Boh, kráľ vesmíru,
Ktorý prináša chlieb zo zeme.
 

[… HaGafen]

HaGafenpožehnanie nad vínom. Víno predstavuje v židovskej tradícii radosť a zastáva pri mnohých príležitostiach významnú úlohu. Víno musí byť produkované podľa prísnych pravidiel a jeho konzumácia podlieha pravidlám kašrutu. Každá šabatová večera sa začína prednesením požehnania nad vínom a vypitím tzv. kidušového pohára. Všeobecne sa pred pitím vína prednáša nasledovná modlitba:

Požehnaný buď Pane, náš Boh, Kráľ vesmíru,
Stvoriteľ vinnej révy.
 

[…Birkat HaMazon]

Birkat haMazonpoďakovanie po jedle. V židovskej tradícii sa nezvykne želať dobrú chuť pred jedlom, ale predniesť požehnanie po jedle. Tak isto nie je zvykom požehnávať samotné jedlo, ale skôr poďakovať B-hu za všetko, čo pre nás stvoril a dáva nám. Stôl je v židovskej tradícii oltárom, na ktorom sú obetované pokrmy, ktoré nám umožňujú žiť. Po jedle sa prednášajú štyri požehnania, za potravu a živenie, za zem, za Jeruzalem a za B-žiu dobrotu. Za potravu a to, že nás B-h živí, sa prednáša nasledovné požehnanie:

Požehnaný buď Pane, náš Boh, Kráľ vesmíru,
Ktorý sa stará o celý svet s dobrotou, láskavosťou, milosťou a súcitom.
On dáva chlieb všetkému živému, pretože Jeho milosť trvá naveky.
A skrz Jeho veľkú dobrotu sme nikdy netrpeli a nikdy nebudeme trpieť nedostatkom jedla, v Jeho veľkom Mene.
Pretože je Boh a stará sa a udržuje všetko a robí dobre všetkým a pripravuje jedlo pre všetky Jeho stvorenia, ktoré stvoril.
Požehnaný buď Pane, Ktorý sa staráš o všetkých. Amen.
 

 

[… Šehechejanu]

Šehechejanupožehnanie pri zvláštnej príležitosti Požehnanie Šehechejanu odriekame pri všetkých výnimočných alebo špeciálnych príležitostiach, ako napríklad na začiatku sviatkov, pri stretnutí niekoho, koho sme dlhšie nevideli, pri kupovaní si nových šiat, ale aj pri narodení syna. Je to 2000 rokov stará modlitba, uvedená aj v Talmude.

Požehnaný buď Pane, náš Boh, Kráľ vesmíru, Ktorý nás trvalo držíš v živote a priviedol si nás až k tomuto momentu.
 

 

[… HaTov VehaMetiv]

HaTov VehaMetivpožehnanie pri dobrých správach. Podľa tradície, ak sa dopočujeme nejakú dobrú správu, z ktorej nemáme úžitok len my, ale aj ostatní, potom prednášame nasledovné požehnanie:

Požehnaný buď Pane, náš Boh, kráľ vesmíru, Ktorý je dobrý a koná dobro.
 

[… Dajan HaEmet]

Dajan HaEmet požehnanie pri zlých správach. V prípade, že správy, ktoré sme sa dozvedeli, nie sú pozitívne, odriekame požehnanie, v ktorom vyjadrujeme presvedčenie, že B-h je spravodlivý sudca. Nikto nepozná jeho plány, preto aj zlé správy, z vyššieho princípu, majú svoj význam.

Požehnaný buď Pane, náš Boh, kráľ vesmíru, spravodlivý Sudca.
 

 

[… Kriat Šema]

Kriat Šemapožehnanie pri príprave na spánok. Pred tým, ako sa uložíme spať, a tak ukončíme ďalší deň, ktorý nám B-h daroval, je zvykom predniesť sériu požehnaní pred spánkom (vrátane Šema alebo Kriat Šema). Časť textu Kriat Šema – Hamapil (Ten čo dáva spánok) je nasledovný:

Požehnaný buď Pane, náš Boh, Kráľ vesmíru,
ktorý ukladá spánok na moje oči a driemoty na moje očné viečka.
Nech je to Tvoja vôľa, Hospodin, môj Boh a Boh mojich predkov,
uložiť ma spať v pokoji a nechať ma v pokoji vstať.
Nech ma moje myšlienky, zlé sny a zlé predstavy nepomýlia.
Nech je môj potomok dokonalý pred Tebou.
A presvieť moje oči, aby som v spánku nezomrel,
pretože si to Ty, kto presvetľuje zreničku oka.
Požehnaný buď Pane, ktorý presvetľuješ celý svet so Svojou slávou.