Modlitby na šabat

Modlitby na šabat

 

[Lhadlik]

Lhadlikzapálenie sviečok. Toto požehnanie recituje žena pri zapaľovaní sviečok večer, pred začiatkom šabatu. Vždy zapaľuje dve sviece najneskôr 18 minút pred západom slnka. Zapáli sviece, zamáva nad nimi rukami, zakryje si oči a prednesie nasledovnú modlitbu:

Požehnaný buď Pane, náš Boh, Kráľ vesmíru,
Ktorý si nás požehnal Tvojimi prikázaniami a prikázal si nám zažíhať svetlo šabatu.
 

 

 

[Kiduš]

Kidušposvätenie. Kiduš, doslova „posvätenie“, je jeden z úvodných modlitieb šabatu. Je to vlastne požehnanie nad vínom alebo hroznovým džúsom (okrem vody môže byť použitý akýkoľvek nápoj), ktorým sa začína a posväcuje šabat alebo sviatočný deň.

Kiduš llejl šabat – Posvätenie šabatu.
(Recitujeme potichu: A bol večer a bolo ráno)
Deň šiesty. Požehnaný buď Pane, Ktorý posväcuješ Šabat.
Vtedy nebesia a zem boli dokončené a celé ich usporiadanie.
Na siedmy deň Boh dokončil prácu, ktorú robil a oddychoval, na siedmy deň,
od všetkej práce,
ktorú urobil. Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, pretože v tento deň
odpočíval od všetkej práce, ktorú Boh stvoril, aby bola vykonaná.
Požehnaný buď Pane, náš Boh, Kráľ vesmíru, Stvoriteľ vinnej révy.
Požehnaný buď Pane, náš Boh, Kráľ vesmíru,
Ktorý si nás požehnal Tvojimi prikázaniami,
našiel v nás zaľúbenie a s láskou a láskavosťou svätý Šabat ako dedičstvo dal si nám,
na pamäť stvorenia. Pretože tento deň je začiatkom svätého zhromaždenia
a pamiatka Exodu z Egypta.
Pre nás si sa rozhodol a nás si posvätil zo všetkých národov.
A Tvoj svätý Šabat, s láskou a láskavosťou, ako dedičstvo si nám dal.
Požehnaný buď Pane, Ktorý posväcuješ Šabat.
 

[Havdala]

Havdalaoddelenie šabatu od všedných dní. Havdala je v podstate židovská náboženská ceremónia, ktorou sa ukončuje šabat. Recituje sa v sobotu večer, keď sa na nebi objavia prvé tri hviezdy. V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov nemôžeme vykonať havdalu v tento čas, môže byť posunutá až do utorkového večera. Zvyčajne sa táto modlitba odrieka nad pohárom vína. Okrem toho je tradíciou zapáliť sviečku s viac ako jedným knôtom.

Pozri, Boh je moja spása, budem veriť a nebáť sa,
pretože Boh je moja moc a podpora – Hospodin – a bol pre mňa spásou.
Môžeš načrieť vody s radosťou, z prameňov spásy.
Spása je Hospodin, nad Tvojim ľudom je Tvoje požehnanie, Sela.
Hospodin, Pán zástupov je s nami, pevnosťou je pre nás Boh Jakubov, Sela.
Hospodin, Pán zástupov, oslavovaný je človek, ktorý v Teba verí. Hospodin je spása!
Nech nám Kráľ odpovie v deň, keď Ho voláme.
Pre Židov bolo svetlo, radosť, šťastie a pocta – tak nech je aj pre nás.
Dvíham pohár spásy a volám meno Hospodinovo.
 

[Vesamim]

Vesamimvôňa korenia.Požehnanie nad korením je súčasťou havdaly a voňavé korenie, často uložené v ozdobnej schránke, sa nechá kolovať, aby si každý zapamätal ako krásne vonia šabat. Pri tomto obrade sa recituje nasledovná modlitba:

Požehnaný buď Pane, náš Boh, Kráľ vesmíru,
Ktorý stvoril voňavé korenie.