Amida – Šmone esrej

 Šmone Esrej


Avot – prvé požehnanie
Gevurot – druhé požehnanie
Keduša – tretie požehnanie
Bina – štvrté požehnanie
Tešuva – piate požehnanie
Selicha – šieste požehnanie
Ge’ulah – siedme požehnanie
Refua – ôsme požehnanie
Birkat HaŠanim – deviate požehnanie
Kibuc Galujot – desiate požehnanie
Din – jedenáste požehnanie
Birkat HaMinim – dvanáste požehnanie
Cadikim – trináste požehnanie
Binjan Jerušalajim – štrnáste požehnanie
Malchut Bejt David – pätnáste požehnanie
Kabalat Tefila – šestnáste požehnanie
Avoda – sedemnáste požehnanie
Hodaa – osemnáste požehnanie
Šalom – devätnáste požehnanie